Artykuły
25 lat działalności PFRN na rzecz polskiego rynku nieruchomości


Polska Federacja Rynku Nieruchomości już od 25 lat zrzesza środowisko skupione wokół rynku nieruchomości. W 2020 r. Federacja obchodzi swój jubileusz, połączony z 20-leciem cyklu szkoleń CCIM, prowadzonych we współpracy z instytutem z Chicago.


Kiedy w 1995 r. PFRN rozpoczynał swoją działalność, zrzeszał 6 stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami. Po 25 latach w kręgach organizacji jest ich 17, w czym swoje uczestnictwo mają również zarządcy nieruchomości. W ten sposób około 2000 specjalistów ma okazję do wspólnego podejmowania działań czy dzielenia się swoimi opiniami. Jedną z największych zalet istnienia Federacji jest możliwość wspólnego i aktywnego wpływu na ustawodawstwo regulujące profesje obsługujące rynek nieruchomości. Od dekady PFRN należy do organizacji Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast od 2004 r. jest członkiem CEPI, czyli Europejskiej Rady Nieruchomości.


W trosce o klientów


Od początku 2014 r. pośrednikiem nieruchomości może zostać każdy. Oznacza to, że do trudnienia się tą profesją nie potrzeba żadnych kwalifikacji, co naraża klientów na współpracę z nieodpowiednimi osobami. W trosce o utrzymanie renomy zawodu, a przede wszystkim jakości świadczonych usług PFRN już w grudniu 2013 r. uruchomił Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości. Dzięki temu klienci mają okazję sprawdzić, czy pośrednik, z którym chcą kupić bądź sprzedać nieruchomość, posiada rzetelną wiedzę oraz stosowne umiejętności do satysfakcjonującego przebiegu całego procesu. Rejestr jest bowiem źródłem informacji na temat danego pośrednika bądź zarządcy – jego wykształcenia i odbytych kursów. W ramach prowadzenia przez PFRN wspomnianej bazy organizacja prowadzi specjalistyczne kursy kończące się egzaminem certyfikowanym licencją Pośrednika lub Zarządcy Nieruchomości PFRN, potwierdzającą stosowne kwalifikacje zawodowe.


Międzynarodowa współpraca


Istotną inicjatywą, w którą od 2000 r. angażuje się PFRN, są szkolenia CCIM (Certified Commercial Investment Member), których uczestnicy otrzymują tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości. Cykl szkoleń prowadzonych w porozumieniu z Instytutem CCIM z Chicago łączy wiedzę z zakresu analiz finansowej, rynkowej, inwestycyjnej oraz decyzyjnej. W 2000 r. PFRN rozpoczął również współpracę z Europejską Radą Nieruchomości – CEPI. Oprócz tego można wymienić kooperację z Krajowym Stowarzyszeniem Realtorów w USA (NAR) oraz z CRREAN, skupiającego organizacje rynku nieruchomości Europy Środkowej, którego PFRN jest członkiem założycielem. Z udziałem PFRN podpisano umowę, dzięki której powstał Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości.


Związek za pomocą wspólnej platformy internetowej pomaga swoim członkom w efektywnym prowadzeniu działalności o charakterze międzynarodowym. Od 2017 r. PFRN prowadzi także kursy dotyczące zarządzania nieruchomościami, dającymi uprawnienia do nadawanego przez Instytut IREM tytułu Certified Property Manager (CPI). Od początków istnienia PFRN zabiega o to, by dzięki integracji specjalistów rynku nieruchomości mieli oni dostęp do podnoszenia swoich kwalifikacji i ciągłego kształcenia oraz wiedzy na temat zmieniających się przepisów. Ze względu na zmienność rynku i rządzących nim prawideł PFRN na bieżąco zabiega o regulację zasad etyki zawodowej. W trosce o podnoszenie prestiżu branży, a także jakość pracy zarówno pośredników, jak i zarządców Federacja współpracuje z organami państwa w pracach legislacyjnych dotyczących rynku nieruchomości. Znacząca jest również kooperacja z zagranicznymi organizacjami zawodowymi.


Autor: Magdalena Hojniak


***

Kursy CCIM to duża dawka prawdopodobnie najlepszej praktycznej wiedzy na temat nieruchomości komercyjnych, jaka jest obecnie dostępna na naszym rynku. Cztery pięciodniowe bloki tematyczne pozwalają na lepsze poznanie wielu komercyjnych aspektów rynku nieruchomości. Przedstawione na kursach materiały, zaawansowane arkusze kalkulacyjne oraz studia przypadków z pewnością wyróżniają szkolenia CCIM nad konkurencją. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą kursy, to osoby z dużym doświadczeniem na międzynarodowym rynku nieruchomości, którzy w zajmujący i efektywny sposób potrafią przekazać praktyczną, profesjonalną wiedzę i know-how CCIM. Na arenie międzynarodowej CCIM działa w ponad 1000 miejscach. To oznacza, że ci, którzy uzyskali tytuł CCIM, jak i kandydaci do tego tytułu, tworzą ogromną, być może nawet największą na świecie, sieć handlową – mówi Natalia Gołębiewska, dyrektor biura PFRN, zajmująca się kursami CCIM.


Komentarz: Natalia Gołębiewska dyrektor biura PFRN